Mơ mình chết là điềm gì? Đánh đề con gì dễ vào bờ nhất?

Mơ mình chết là điềm gì? Đánh đề con gì dễ vào bờ nhất?